VAŽNI NORMATIVNI I DRUGI AKTI
Statut preduzeća (.pdf)
Pravilnik o radu Autoprevoz AD od 30.12.2016 (.pdf)
Kodeks korporativnog upravljanja (.pdf)
Poslovnik o radu Skupstine akcionara (.pdf)
Pravilnik o radu clanova posade (.pdf)
Prospekt za redovne akcije APBL (.pdf)

 

MATERIJAL SA 18. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA, 23.05.2019.

 

Zapisnik sa 18. redovne Skupštine akcionara Autoprevoz, 23.05.2019.

Zapisnik Komisije za glasanje na 18. redovnoj Skupštini akcionara, 23.05.2019.

Odluke 18. Skupštine akcionara, 23.05.2019.

 
 
MATERIJAL ZA 18. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA, 23.05.2019.

 

Saziv i prijedlog dnevnog reda za 18. redovnu Skupštinu akcionara Autoprevoz AD

Konsolidovani finansijski izvještaj Autoprevoz AD za 2018. godinu

Završni račun Autoprevoz AD 2018

Završni račun Autoprevoz GS 2018

Završni račun Neobas d.o.o. 2018

Objava Saziva

Prijedlozi odluka 18.Skupštine akcionara

Potpisani zapisnik sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka

Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu Autoprevoz AD

Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu Autoprevoz GS

Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu NEOBAS d.o.o.

Revizorski izvještaj Autoprevoz konsolidovani

Revizorski izvještaj Autoprevoz pojedinačni

Izvještaja o radu UO za 18. sjednicu Skupštine akcionara

Izvještaj za Skupštinu Akcionara APBL 13.05.2019

Izvještaj Odbora za reviziju Autoprevoz 2018

 

 
 
 
 
MATERIJAL SA 17. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA, 27.06.2018.

 

Potpisani zapisnik sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka

Potpisane Odluke sa predmetne Skupštine akcionara

Potpisani Zapisnik Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje sa predmetne Skupštine

 

 

 
ARHIVA

Materijal za 17. redovnu Skupštinu akcionara Autoprevoz AD (.zip)

Materijal sa 4. vanredne Skupštine akcionara Autoprevoz AD (.zip)

Materijal sa 16. redovne Skupštine akcionara Autoprevoz AD (.zip)
Materijal sa 15. redovne Skupštine akcionara Autoprevoz AD (.zip) 
Materijal sa 14. redovne Skupštine akcionara Autoprevoz AD (.zip)